Jäsenyyden hyödyt

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenillä ja isännöitsijöillä on merkittävä ja vastuullinen tehtävä. He vastaavat useimpien osakkeenomistajien merkittävimmän omaisuuden hoitamisesta ja omaisuuden arvon säilymisestä. Kiinteistöyhdistys ja Suomen Kiinteistöliitto auttavat jäsenyhtiöiden johtoa tämän vaativan tehtävän hoitamisessa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä isännöitsijän tai toimitusjohtajan toiminta helpottuu, kun tarpeelliset tiedot, neuvot ja ohjeet päätöksentekoa varten saa suoraan kiinteistöyhdistyksestä tai Suomen Kiinteistöliitosta.

Taloyhtiöt ovat monien uusien haasteiden ja muutosten edessä. Useat kiinteistöt ovat tulleet tai tulossa ikään, jolloin ne ovat merkittävien remonttien tarpeessa. Esimerkiksi putki- ja julkisivuremonttien määrä tulee kaksinkertaistumaan peräjälkeen usealla seuraavalla vuosikymmenellä. Liittymällä kiinteistöyhdistyksen jäseneksi, taloyhtiö saa tukea muutosprosessissa sekä apua pulmatilanteissa.

JÄSENEDUT

Neuvonta
Nopeaa apua laki-, hallinto-, talous-, työsuhde- ja teknisissä asioissa.
Neuvontaa jäsenet saavat sekä yhdistyksestä että Suomen Kiinteistöliitosta. Kiinteistöyhdistyksen neuvontaa on mahdollisuus saada myös henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Jäsentiedotteet
Ajankohtaista asiaa ja käytännön ohjeita muun muassa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, tariffeista, budjetoinnista ja tilinpäätöksestä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä

Suomen Kiinteistölehti
Valtakunnallinen kiinteistöalan ammattilehti, josta ilmestyy 10 numeroa vuosittain.

Taloyhtiölle maksutta omat kotisivut
Kiinteistöliitto tarjoaa jäsentalolle yhtiökohtaiset nettisivut. Taloyhtiösivut tehostavat asukasviestintää ja parantavat asukkaiden tiedonsaantia.

Kiinteistöyhdistyksen verkkosivut
Ajankohtaiset tapahtumat ja hallitustyöskentelyssä tarvittava materiaali suoraan jäsensivuilta. Tietopankissa luettavissa runsaasti lakitietoutta, Hallituksen jäsenen sähköinen tietopaketti sekä Kiinteistöliiton koulutusten materiaalit luettavissa jäsensivuilla.

Edunvalvonta
Kiinteistöyhdistys seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa kiinteistöjen näkökulmasta osallistuen kiinteistönomistajia koskevaan keskusteluun. Voimakkailla kannanotoilla on pystytty vaikuttamaan mm. kiinteistöveron suuruuteen ja kunnallisiin tariffeihin.

Jäsenalennukset
Yhdistyksen jäsenkiinteistöt saavat alennuksia mm. sähköistä, kiinteistöalan painotuotteista, lämmöntarkkailu- ja kulutusseurantapalveluista, kopiointipalveluista jne.

Koulutus- ja jäsentilaisuudet
Kiinteistöyhdistyksen jäsenilleen järjestämissä koulutustilaisuuksissa käytetään luennoitsijoina valtakunnallisesti ja paikallisesti tunnettuja kiinteistöalan asiantuntijoita, jotka antavat tietoa ja vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tutkittua tietoa
Yhdistys kokoaa jäsenilleen energiankulutustietoja, tilinpäätöstilastoja, vertailutietoja keskimääräisistä vastikemaksuista, käyttökorvauksista ja vuokrista päätöksenteon tueksi.

Työnantajapalvelut
Useilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan talonmiehiä tai siivoojia. Työnantajana toimiva taloyhtiö tarvitsee tarkkaa ja täsmällistä tietoa työlainsäädännöstä ja alan työehtosopimusten tulkinnasta. Kiinteistöalan työnantajajärjestönä kiinteistöyhdistys tuntee alan lainsäädännön ja sopimukset.

MUUT PALVELUT

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Kiinteistöyhdistyksen avulla yhtiöjärjestyksen muuttaminen joko osittain, tai kokonaisuudessaan käy vaivatta.

Lausuntopalvelut
Puolueettomien lausuntojen perusteella taloyhtiö voi ratkaista erimielisyydet ja riidat nopeasti ilman oikeudenkäyntiä.

Palkanmääritykset
Talonmiehen ja siivoojan palkkauksessa kiinteistöyhdistyksen asiantuntemuksella päästään oikeaan lopputulokseen.

Kiinteistöalan painotuotteet
Kiinteistö- ja taloyhtiöaiheiset kirjat, lomakkeet, verkkokirjat ja -kurssit yhdistyksen jäsenille jäsenhintaan. https://www.kiinkust.fi/

Kunniamerkit
Kiinteistöalalla ansioituneita tai luottamusmiehinä toimineita on tyylikästä muistaa kiinteistöalan kunniamerkillä. Suomen Kiinteistöliitto toimittaa kunniamerkit hakemuksesta. http://www.kiinteistoliitto.fi/